Information och marknadsföring

Klarspråk

Tekstin lukua

Ett klart och tydligt språk och i synnerhet ett begripligt myndighetsspråk är individens rätt. Klarspråk ger invånarna möjlighet att påverka ärenden och få sin röst hörd. Ärenden som är avsedda att vara gemensamma försöker man göra gemensamma med hjälp av språket. God förvaltning är till stor del en fråga om gott språk.

Kommunförbundet deltog i den arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet och i den därpåföljande kampanjen för ett gott myndighetsspråk. Samarbetet fortsätter tillsammans med bland annat Institutet för de inhemska språken (Kotus) och LL-Center (Selkokeskus).

Ladda ned planscher

Ladda gärna ned dessa planscher och använd på kontoret! Går att skriva ut i A3 eller A4 och sedan använda som inspiration.

Plansch 1

Plansch 1

Plansch 2

Plansch 2

Plansch 3

Plansch 3

Plansch 4

Plansch 4

Plansch 5

Plansch 5

Plansch 6

Plansch 6

Plansch 7

Plansch 7

Plansch 8

Plansch 8