Kommunernas kommunikatörsnätverk

Kommunförbundets information skapar nätverk av informatörer inom kommunsektorn. Vi ordnar sammankomster och förmedlar information elektroniskt. Kontakta informationsenheten om du vill ansluta dig till någon av våra e-postlistor.

​Kommunernas informatörer

Alla informations- och presschefer samt informatörer som huvudsakligen jobbar med information kan gå med i nätverket för kommunernas informatörer. Nätverket har en egen elektronisk sändlista där man diskuterar kommunernas information och frågar råd av kollegor.

Landskapens informatörer

Landskapsförbundens informatörer har ett eget nätverk. Informatörerna träffas ibland och har en egen elektronisk sändlista.

Personalen inom marknadsföring

Den elektroniska sändlistan riktar sig till anställda som jobbar med kommunal marknadsföring i kommuner, samkommuner, sjukvårdsdistrikt och landskapsförbund.

Sjukhusens informatörer

Också sjukvårdsdistriktens informatörer har en egen sändlista. Sammankomster ordnas regelbundet.

Webbinformatörer

Kommunernas och samkommunernas webbinformatörer samarbetar med hjälp av en egen sändlista. Webbinformatörerna träffas regelbundet varje vår.