Kommunförbundets och koncernens informationstjänster

tiimi

Kommunförbundet är ett tvåspråkigt centrum för kommunkunskap. Vi erbjuder aktuell, mångsidig och tillförlitlig information om kommunsektorn. Metoden är integrerad totalkommunikation, där man skräddarsyr informationen efter målgruppen och publicerar materialet genom flera kanaler.

​Förbundskoncernens viktigaste informationstjänster är webbplatsen Kommunforbundet.fi, pressmeddelanden, nyhetsbrev, e-postmeddelanden, cirkulär, publikationer, tidskrifter, statistik, undersökningar, bibliotek/informationstjänst, Kommunmarknaden samt marknadsföringsmaterial.

Kommunförbundets informationsenhet ansvarar för den övergripande kommunikationen. Informationsenheten på Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) informerar om arbetsmarknadsfrågor, bl.a. i tidskriften Kuntatyönantaja samt på webbtjänsten Kommunarbetsgivarna.fi.

Kuntalehti är kommunsektorns facktidskrift och utkommer 13 gånger år 2017. Tidskriftens webbnyheter uppdateras alla vardagar på Kuntalehtis webbtjänst.

Förbundets svenskspråkiga informationstjänster sköts av en informatör på svenska enhet.Tidningen Kommuntorget.fi utkommer 4 gånger i året.​​​​​

 

tags
Esa Nieminen

Förnamn
Esa
Efternamn
Nieminen
direktör för kommunikation och samhällsrelationer

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2016
Mobiltelefon
+358 40 546 6424
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Information
Jari Seppälä

Förnamn
Jari
Efternamn
Seppälä
Sakkunnig i kommunikation

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2010
Mobiltelefon
+358 50 66743
Ansvarsområden
  • utveckling av kommunernas kommunikation
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap