Kommunförbundets och koncernens informationstjänster

tiimi

Kommunförbundet är ett tvåspråkigt centrum för kommunkunskap. Vi erbjuder aktuell, mångsidig och tillförlitlig information om kommunsektorn. Metoden är integrerad totalkommunikation, där man skräddarsyr informationen efter målgruppen och publicerar materialet genom flera kanaler.

​Förbundskoncernens viktigaste informationstjänster är webbplatsen Kommunforbundet.fi, pressmeddelanden, nyhetsbrev, e-postmeddelanden, cirkulär, publikationer, tidskrifter, statistik, undersökningar, bibliotek/informationstjänst, Kommunmarknaden samt marknadsföringsmaterial.

Kommunförbundets informationsenhet ansvarar för den övergripande kommunikationen. Informationsenheten på Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) informerar om arbetsmarknadsfrågor, bl.a. i tidskriften Kuntatyönantaja samt på webbtjänsten Kommunarbetsgivarna.fi.

Kuntalehti är kommunsektorns facktidskrift och utkommer 13 gånger år 2017. Tidskriftens webbnyheter uppdateras alla vardagar på Kuntalehtis webbtjänst.

Förbundets svenskspråkiga informationstjänster sköts av en informatör på svenska enhet.Tidningen Kommuntorget.fi utkommer 4 gånger i året.​​​​​

 

tags