Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn

Kommunernas övergripande arkitektur

Arkkitehtuurin olemus

Arkitekturens natur

Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn

Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn är en del av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen. Med övergripande arkitektur avses modellering, beskrivning och planering av verksamhet, informationsbehov, informationssystem och tekniska lösningar enligt en enhetlig modell. Den övergripande arkitekturen säkerställer att olika delområden och i synnerhet olika behov beaktas på ett enhetligt sätt i all utveckling av verksamheten och IT-lösningarna.

Den övergripande arkitekturen för kommunsektorn ägs och administreras av Finlands Kommunförbund. För styrningen av arkitekturen har bildats två grupper som samordnas av Kommunförbundet: en styrgrupp som ansvarar för den övergripande arkitekturen som helhet och dess övergripande utveckling samt en uppföljningsgrupp.

De som är intresserade av arbetet med den övergripande arkitekturen för kommunsektorn kan ansluta sig till uppföljningsgruppen. Uppföljningsgruppen är öppen för alla, och medlemskapet förpliktar inte till något. Gruppens medlemmar får per e-post information om aktuella frågor kring övergripande arkitektur, till exempel projekt, seminarier och andra evenemang.

Styrgruppen för den övergripande arkitekturen

Syftet med styrgruppen för den övergripande arkitekturen för kommunsektorn är att styra och stödja det gemensamma arkitekturarbetet i Kommunförbundet, kommunerna och samkommunerna. Styrgruppen godkänner på arkitekturgruppens förslag de centrala riktlinjerna och målen och måtten för att följa efterlevnaden av dessa. Styrgruppen godkänner också årsplanen för utveckling av den övergripande arkitekturen för kommunsektorn.

Medlemmarna i styrgruppen för den övergripande arkitekturen för kommunsektorn

 • Pekka Kantola, informationsförvaltningsdirektör, Kuusamo (ordf.)
 • Merja Ikäheimonen, informationsförvaltningschef, Södra Savolax sjukvårdsdistrikt
 • Mikko Lindholm, informationsförvaltningschef, samkommunen för Helsingforsregionens miljötjänster
 • Raija Löf, utvecklingschef, Kuopio/Norra Savolax
 • Matti Matero, informationsförvaltningschef, samkommunen Oulunkaari
 • Kari Miskala, utvecklingschef, ICT, Helsingfors
 • Marko Monni, informationsförvaltningsdirektör, Lahtis
 • Sirpa Mäntynen, informationsförvaltningsdirektör, Kouvola
 • Jarkko Oksala, informationsförvaltningsdirektör, Tammerfors
 • Arto Jalkanen, informationsförvaltningsdirektör, Jyväskylä
 • Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör, Esbo
 • Representant som utses av Finansministeriet

Kommunförbundet utser en sekreterare för gruppen.

tags