Svenska delegationen

Svenska delegationen

Svenska delegationen är ett politiskt tillsatt organ som leds av riksdagsledamot Mats Nylund (SFP). Delegationen tillsattes av Kommunförbundets fullmäktige i juni 2013 och har en mandatperiod på fyra år.

Svenska delegationens särskilda uppgifter är:

 • att medverka till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska och har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver.
 • att på begäran ge utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna.
 • att följa med Kommunförbundets svenska verksamhet.

Medlemmar i Svenska delegationen 2013–17

 • Mats Nylund, ordförande  (personlig ersättare: Andreas Hjulfors) SFP
 • Marina Suominen, vice ordförande (Karl Widar Nyberg) SDP
 • Anna Bertills (Marcus Beijar) SFP
 • Beata Björvall (Andreas von Bergmann) SFP
 • Carl-Gustav Mangs (Åsa Blomstedt) SFP
 • Christina Mickos (Mia Heijnsbroek-Wirén) SFP
 • Björn Månsson (Veronica Hertzberg) SFP
 • Anders Portin (Sten Öhman) SFP
 • Camilla Antas (Sofi Weckman) Saml
 • Kim Wrange (Max Koski) Saml
 • Tommy Romantschuk (Marianne Laxén) SDP
 • Johanna Överfors (Christer Bogren) SDP
 • Jonas Heikkilä (Rolf Oinonen) Gröna
 • Nina Söderlund (Joonas Leppänen) VF
 • Tony Asunmaa (Erik Brunström) Åland

 

tags
Kristina Wikberg

Förnamn
Kristina
Efternamn
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2340
Mobiltelefon
+358 50 378 0466
Ansvarsområden
 • Direktör, svenska och internationella frågor
 • Chefredaktör för Kommuntorget
 • Juridiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden