Svenska gruppen

Benjamin Strandberg

Svenska gruppen bär det strategiska ansvaret för förbundets svenska service och intressebevakning.
Gruppen fungerar som Kommunförbundets sakkunnigorgan i svenska ärenden och bedömer de språkliga effekterna av frågor som behandlas i Kommunförbundets beslutande organ.

Svenska gruppen ansvarar också för servicen till de åländska kommunerna. Gruppen består sakkunniga från Kommunförbundets enheter.

Ordförande för gruppen är direktör Kristina Wikberg och sekreterare är teamledare Sandra Bergqvist.

Svenska gruppens sammansättning:

 • Juridiska ärenden: Ida Sulin, jurist                                                                              
 • Kommunalekonomi: Benjamin Strandberg, sakkunnig (bilden)
 • Kommunutveckling, demokrati och ledarskap: Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef
 • KT Kommunarbetsgivarna: Johanna Karlström, arbetsmarknadsjurist
 • Regioner och samhällen: Kauko Aronen, stadsforskningschef
 • Social- och hälsovård: Hannele Häkkinen, sakkunnig
 • Undervisning och kultur: Minna Lindberg, sakkunnig, svenska undervisningsärenden
   

 

tags
Bild av tekniskt arbete

Två lyft med bild

Kan vi dela utrymmet på två?
lateral-image-left
Kristina Wikberg

Förnamn
Kristina
Efternamn
Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2340
Mobiltelefon
+358 50 378 0466
Ansvarsområden
 • Direktör, svenska och internationella frågor
 • Chefredaktör för Kommuntorget
 • Juridiska frågor
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Twitterkonto
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Marianne Pekola-Sjöblom

Förnamn
Marianne
Efternamn
Pekola-Sjöblom
Forskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2504
Mobiltelefon
+358 50 337 5634
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Demokratiteamet
Twitterkonto
Kauko Aronen

Förnamn
Kauko
Efternamn
Aronen
Stadsforskningschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2515
Mobiltelefon
+358 50 557 0578
Ansvarsområden
 • stadspolitik
 • stadsforskning
 • förändringsstöd för kommunreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Statistiksakkunniga
Hannele Häkkinen

Förnamn
Hannele
Efternamn
Häkkinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2307
Mobiltelefon
+358 50 375 2164
Ansvarsområden
 • EU-frågor inom social- och hälsovården
 • gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 • samarbete kring olycksfall
 • företagshälsovård
 • HOPE-expertutbyte
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Minna Lindberg

Förnamn
Minna
Efternamn
Lindberg
sakkunnig, föräldraledighet till 31.12.2018

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2047
Mobiltelefon
+358 50 577 2243
Ansvarsområden
 • svenskspråkig utbildning
 • invandrarutbildning
 • skolans IKT-ärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Undervisning och kultur