Bokföring

Bokföring
tags

Särredovisning av företagshälsovård 1.1.2017

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Utlåtande 114 om bokföringen av semesterpenningar i bokslutet 2016

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner på svenska har utkommit

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga