Bokföring

Last modified
Bokföring
tags

Särredovisning av företagshälsovård 1.1.2017

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016
 

Utlåtande 114 om bokföringen av semesterpenningar i bokslutet 2016

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016
 

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

 

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner på svenska har utkommit

Nyhet från kommunsektorn, publicerad  25.10.2016