Bokföring och bokslut: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions gällande allmänna anvisningar

Bokföringsnämndens kommunsektion har gett följande nya allmänna anvisningar för kommuner och samkommuner:

 • Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner (2018)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner (2017)
  Ladda kostnadsfri e-bok
   
 • Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2017)
  Ladda kostnadsfri e-bok
 • Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om noter till bokslutet för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmänna anvisningar om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner (2016)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner (2015)
  Ladda kostnadsfri e-bok

 • Allmän anvisning om redovisning och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i bokslut (2009)
  Ladda kostnadsfri e-bok

tags