Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2017 följande utlåtena (nr 115-)

  • Utlåtande 117/2018: Bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019, 2.5.2018
  • Utlåtande 116/2017: Utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut, 21.3.2017
  • Utlåtande 115/2017: Kommunsektionens utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016, 24.1.2017

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Aktuellt:

tags