Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden år 2017-

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2017 följande utlåtena (nr 115-)

  • Utlåtande 116/2017: Utlåtande om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut, 21.3.2017
  • Utlåtande 115/2017: Kommunsektionens utlåtande om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016, 24.1.2017

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Aktuellt:

tags
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga