Bokföring och bokslut - Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring

Detaljer i bokföringen: Bokföringsanvisningar för Waltti-resekort inom kollektivtrafiken

Ansvaret för organiseringen av kollektivtrafiken ändrades 1.7.2014 och fördelades på NTM-centralerna, de kommunala myndighetsstäderna  och regionmyndighetsstäderna för kollektivtrafiken, dvs. centralorterna. Ett gemensamt biljett- och betalningssystem, det så kallade Waltti-resekortet har införts inom kollektivtrafiken. 

Närmare upplysningar på adressen: http://www.lmj.fi/sv/

Waltti-kortet kan laddas vid olika försäljningsställen med till exempel engångs-, värde- och periodbiljetter. Anvisningar för bokföring och momsbeskattning i anknytning till Waltti-resekortet finns i filen till höger. Där behandlas bland annat gratisbiljetter och resekortsavgifter samt stöd för skolresor.

tags