Bokföring och bokslut - Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring

Detaljer i bokföringen: Bokslutsscheman på engelska

På Kommunförbundet har man uppdaterat bokföringsnämndens kommunsektions resultaträknings-, balansräknings- och finansieringsanalysschemats engelskspråkiga versioner.

Översättningarna finns under punkten Dokument.

tags