Bokföring och bokslut: Bokföringsnämndens kommunsektion

Kommunsektionens uppgifter och sammansättning

Kommunsektionens postadress:
Arbets- och näringsministeriet
Bokföringsnämndens kommunsektion
PB 32
00023 STATSRÅDET

Växel:
(09) 16001

Besöksadress:
Alexandersgatan 4
00170 HELSINGFORS

Kommunsektionens uppgifter och sammansättning under perioden 1.1.2016–31.12.2018

Enligt 1 a § i förordningen om bokföringsnämnden (748/1973) har bokföringsnämnden en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Eftersom de kommunala ärendena har överförts från inrikesministeriet till finansministeriet är kommunsektionens ordförande representant för finansministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet har 18.12.2015 med stöd av den nämnda förordningen fastställt följande sammansättning på kommunsektionen för perioden 1.1.2016–31.12.2018 (de personliga ersättarna anges inom parentes):

Ordförande:

 • Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
  (Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, finansministeriet)

Vice ordförande:

 • Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
  (Elina Selinheimo, budgetråd, finansministeriet)

Medlemmar:

 • Tiina Turunen, sakkunnig, Helsingfors stad
  (Tuija Kuivalainen, verkställande direktör, Helsingfors stad)

 •  Pasi Leppänen, CGR, OFGR, universitetslärare, Tampere universitet 
  (Tero Mäkiranta, ekonomidirektör, samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt)

 • Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig, Finlands Kommunförbund
  (Mikko Mehtonen, sakkunnig, Finlands Kommunförbund)

 • Tiina Lind, CGR, OFGR, BDO Audiator Ab
  (Juha Huuskonen, CGR, OFGR, verkställande direktör, PwC Julkistarkastus Oy)

Sekreterare för Bokföringsnämndens kommunsektionen är Sari Korento, utvecklingschef, från Kommunförbundet.

 

Mer information på webben:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi