Chefekonomens spalt

Minna Punakallio

Välkommen till Minna Punakallios chefekonomi i Kommunförbundet spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också matnyttigt föreläsningsmaterial och diaserier.

Nyheter och meddelanden

Bloggar, kolumner och artiklar

Föreläsningsmaterial och diaserier

Ekonomiska översikter

Kasta också en blick på det här

tags

Nyheter och meddelande

Bloggar, kolumner och artiklar

Föreläsningsmaterial och diaserier

Ekonomiska översikter