Kommunförbundets chefekonoms:

Ekonomiska översikter

Ekonomiska översikter: det allmänna ekonomiska läget och den kommunalekonomin åren 2019-2014

Ekonomiska översikter 2019

  •  

Ekonomiska översikter 2018

Ekonomiska översikter 2017

Ekonomiska översikter 2016

Mera information på webben:

  • På finska och delvis på svenska: Ekonomiska prognoser
    VM:n taloudellisiin katsauksiin, mukana myös muiden ennusteita (esim. Suomen Pankki, OECD, Komissio, ETLA)
tags