Kapitalanskaffning och placeringsverksamhet

finansiering

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Jari Vaine

Förnamn
Jari
Efternamn
Vaine
Sakkunnig, finansiering

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2018
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi