Kommunalekonomin och staten

ekonomi och staten
tags
Kommunekonomin mot 2020-talet -publikation 

Kommunekonomin mot 2020-talet -publikation 

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet. Syftet med publikationen är att presentera utsikter, smärtpunkter och utmaningar samt ge ett underlag för agendan under nästa valperiod.
lateral-image-left