Kommunalekonomin och staten

Statens budgetpropositioner

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetproposition består av en allmän motivering, en siffertabell och en detaljmotivering samt bilagor. I den allmänna motiveringen redogörs bl.a. för de ekonomiska utsikterna samt för budgetens finanspolitiska utgångspunkter och målsättningar.

I siffertabellen presenteras i sin tur en beräkning i tabellform av såväl statens inkomster som av olika förvaltningsområdens anslag. Detaljmotiveringen innehåller som namnet säger specifik information om bl.a. förvaltningsområdenas resultatmål och anslag.

Statens budgetproposition för år 2019 har avlåtits 14.9.2018.

Kommunförbundets sakkunniga kommer att bli hörda i flere utskott. Man kan följa med lagpropositionernas handläggningsfaser i olika utskott på riksdagens webbsidor.

Mer information på webben:

tags
Reijo Vuorento

Förnamn
Reijo
Efternamn
Vuorento
Biträdande direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2078
Mobiltelefon
+358 50 667 41
Ansvarsområden
  • förhållandet mellan staten och kommunerna
  • intressebevakning
  • beskattning
  • statsandelar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi