Kommunalekonomisk statistik

Statistik

Här presenteras kommunalekonomiska tabeller, statistik, diaserier och nyckeltal.

På sidorna behandlar vi följande frågor:​

Tabeller i PowerPoint -format

Kommunernas bokslut

Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas skatter och statsandelar

Kommunalekonomiska index.

tags
statistik

Kommunernas kostnadsstruktur

Bekanta dig med kommunens ekonomiska struktur genom att se på utgifterna för olika kommunala tjänster.
lateral-image-left