Kommunalekonomisk statistik

Statistik
tags
statistik

Kommunernas kostnadsstruktur

Bekanta dig med kommunens ekonomiska struktur genom att se på utgifterna för olika kommunala tjänster.
lateral-image-left