Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Kommunernas och samkommunernas upphandling

Filen med kommunsektorns externa upphandling åren 2000–2014 innehåller uppgifter om kommunernas och samkommunernas inköp av material, köp av tjänster, hyror samt investeringsupphandlingar. Intern upphandling inom kommunsektorn har eliminerats så att från köp av tjänster har avdragits kommunernas försäljningsinkomster av kommuner och samkommuner samt samkommunernas försäljningsinkomster av kommuner och samkommuner.

Filen med uppgifter om kommunernas och samkommunernas köp av tjänster och material åren 1997–2014 omfattar följande tabeller: Köp av kundtjänster enligt leverantör, köp av kundtjänster av privata enligt uppgiftsområde, köp av övriga tjänster enligt uppgiftsområde, köp av material enligt uppgiftsområde, köp av övriga tjänster enligt utgiftsslag samt inköp av material enligt varugrupp. Köp av kundtjänster utgörs av slutprodukter avsedda för kommuninvånarna som kommunen köper av övriga serviceproducenter.  Köp av övriga tjänster utgörs av s.k. sekundära tjänster som kommunen använder i sin egen serviceproduktion. Tabellerna omfattar även kommunernas och samkommunernas interna och inbördes poster.

Båda filerna baserar sig på Statistikcentralens Statistik över ekonomi och verksamhet.​

tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga