Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Kommunernas och samkommunernas utgifter och inkomster

Innehållet i PowerPoint-presentation:

 • Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015
 • Beräkning av kommunernas och samkommunernas inkomster år 2015
 • Kommunernas och samkommunernas ekonomi 2016
 • Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1997-2016, md €
 • Kommunernas och samkommunernas externa utgifter 1997-2016, % av totalutgifter
 • Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1997-2016, md €
 • Kommunernas och samkommunernas externa inkomster 1997-2016, % av totalinkomster
 • Verksamhetsutgifternas förändring i kommuner och samkommuner åren 1991-2016, %
 • Social- hälsovårdens driftskostnader år 2015
 • Nettokostnader för kommunernas social- hälsovård enligt kommunstorlek  år 2015​, €/inv.
 • Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader år 2015  
tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga