Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Kostnader för kommunernas serviceproduktion 2015-2016

Excel-filen innehåller kommunvisa uppgifter om nettokostnaderna för olika uppgifter år 2015 och 2016, samt motsvarande uppgifter landskapsvis, enligt ekonomisk region och enligt kommunstorlek för samtliga kommuner. De åländska kommunerna ingår inte i filen.

Källa: Statistikcentralen

tags