Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Samhällsekonomi och offentlig ekonomi samt prognoser för samhällsekonomin

Samhällsekonomi

Innehållet i PowerPoint-presentations:

Samhällsekonomi och offentlig ekonomi (bilaga 1):

 • Förändring i BNP och antalet sysselsatta 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och arbetslöshetsgrad 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och det allmänna förtjänstnivåindexet 1985-2021, %
 • Förändring i BNP och konsumentprisindex 1985-2021, %
 • Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2021
 • Lokalförvaltningens andel av de offentliga samfundens totala utgifter åren 1975-2021, % av BNP
 • Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2015, md €
 • Lokalförvaltningens konsumtionsutgifter enligt uppgift åren 1975-2015, md € (år 2015 priser)
 • Statsskulden 1985-2021
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock 1985-2021
 • Offentliga sektorns totala skuld 1985-2021

Prognoser för samhällsekonomin (bilaga 2):

 • Det allmänna ekonomiska läget
 • Prognossiffror för samhällsekonomin 2017
 • Prognssiffror för samhällsekonomin 2018
 • Prognssiffror för samhällsekonomin 2019.
tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga