Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Skatter och statsandelar

Innehållet i PowerPoint-presentation:

 • Skattefinansiering år 2016, md €
 • Kommunernas skatteinkomster 2015-2018, md €
 • Kommunernas skatteinkomster 1990-2018, md €
 • Kommunernas skatteinkomster 2000-2018, fasta och löpande priser, md €
 • Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 1965-2017
 • Kommunernas inkomstskattesatser åren 2000-2017
 • Kommunernas inkomstskattesatser åren 1980-2017
 • Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2017
 • Antal kommuner enligt inkomstskattesats 2017 
 • Kommunernas inkomstskattesatser år 2017 (kartpresentation)
 • Debiterad kommunalskatt år 2015, hela landet, md €
 • Kommunala skattesatser 1998-2017 (inkomstskattesats och effektiv skattegrad)
 • Hur förändringar i kommunernas inkomstskattesatser påverkat kommunernas skatteinkomster 2000-2017, mn €
 • Uppskattning av skattelindringarnas inverkan på kommunernas skatteinkomster 1997-2018, mn €
 • Nedskärningarna i statsandelen för kommunal basservice 2012-2019, mn €
 • Fasta Finlands kommuners statsandelar 2000-2017, md €
 • Skatteinkomster och statsbidrag i kommuner och samkommuner åren 1985-2018, md euro (löpande priser)
 • Skatteinkomster och statsbidrag i kommuner och samkommuner åren 1990-2018, i fasta priser indexerade (1990=100)
 • Utjämning av statsandelar år 2017 på basis av skatteinkomster(år 2015), €/inv. 
 • Utjämning av statsandelar på basis av skatteinkomster åren 2000-2017
tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga