Kommunalekonomisk statistik

Kommunalekonomiska index

Kommunförbundet publicerar sådana indexserier på sina hemsidor som är centrala för kommunalekonomin. Som källor används Statistikcentralens publikationer.

Prognoserna för indexen baserar sig på Finansministeriets konjunkturöversikter. Statistikcentralen har under sommaren 2017 förnyat prisindexet för offentliga utgifter. Nytt basår är 2010=100. Viktstrukturen baserar sig på utgiftsstrukturen i boksluten 2014.

Tabellernas innehåll:

  • Tidsserie över prisindex för offentliga utgifter, Kommunalekonomin (2005=100) beskriver utvecklingen av utgifterna i kommunalekonomin per uppgiftsområde och utgiftsslag. I den långa tidsserien är basåret 1985. Statistikcentralen har förnyat indexet i juni 2017.

  • Dokumentet omfattar också det prisindex för kommunernas basservice, som används vid bestämningen av förändringen i kostnadsnivån i statsandelarna.

  • Tidsserie över de viktigaste indextalen, där år 2000 har antecknats som basår för att underlätta jämförelser. Omfattar följande indexserier: konsumentprisindex, byggkostnadsindex, partiprisindex, förtjänstnivåindex för löntagare- och basserviceprisindex.

  • Tidsserie över de viktigaste indextalen, basåren varierar: levnadskostnadsindex, byggkostnadsindex, partiprisindex, förtjänstnivåindex för löntagare, basserviceprisindex och kostnadsindex för fastigetsunderhåll.

tags
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
  • produktivitet och effekt
  • kostnadsberäkning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga