Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas fastighetsskatteprocenter 1993-2017

Last modified

 

Filen innehåller uppgifter om fastighetsskatteprocentsatsernas maximi- och minimigränser samt genomsnittliga fastighetsskatteprocentsatser för hela landet åren 1993-2017.

tags