Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas inkomstskattesats 1985-2017

Last modified

Filen innehåller uppgifter om hela landets genomsnittliga inkomstskatteprocenter, antal kommuner där skatteprocenten justerats samt de högsta och lägsta inkomstskatteprocentsatserna åren 1985-2017.

tags