Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas bokslut år 2015

Last modified

Innehållet i PowerPoint-presentation:

 • Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2014-2015
 • Uppgifter om kommunernas ekonomi åren 2009-2015
 • Faktorer att beakta i tolkningen av bokslut 2015
 • Kommunernas årsbidrag 2000-2015 enligt kommunstorlek, €/inv.
 • Kommunernas och samkommunernas årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat åren 1997-2015, md €
 • Kommunernas årsbidrag i procent av avskrivningar år 2015(kartpresentation)
 • Kommunernas årsbidrag enligt kommunstorlek, årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2013-2015
 • Kommunernas årsbidrag enligt landskap, årsbidrag i procent av avskrivningar åren 2014-2015
 • Kommunernas och samkommunernas årsbidrag, avskrivningar och investeringar, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ändringen av lånestocken samt lokalförvaltningens nettoutlåning 1997-2015, md €
 • Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och ändringen av lånestocken samt lokalförvaltningens nettoutlåning, kumulativt från år 1997, md €
 • Kommunernas lånestock och likvida medel 1991-2015, €/invånare
 • Förändring i kommunernas lånestock 2000-2015, mn €
 • Kommunernas lånestock 31.12.2015, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock enligt kommunstorlek 31.12.2015, euro/invånare
 • Kommunernas och kommunkoncernernas lånestock enligt landskap 31.12. 2015, euro/invånare
 • Kommunernas och samkommunernas lånestock och likvida medel 1991-2015, md €
 • Kommunkoncernernas lånestock åren 2000-2015, md €
 • Kommunkoncernernas lånestock 31.12.2015, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas ackumulerade över-/underskott 31.12.2015, €/inv. (kartpresentation)
 • Kommunernas ackumulerade över-/underskott enligt kommunstorlek 1997-2015, €/inv.
 • Kommunernas och samkommunernas resultaträkning 2013-2015, md €
 • Kommunernas och samkommunernas finansieringsanalys 20132015, md €
 • KommunKommunkoncernernas resultaträkning och finansieringsanalys år 2015, md €  

Källa: Statistikcentralen och Kommunförbund

tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga