Koncernstyrning och ägarpolitik: Koncernstyrning

Koncerndirektiv (2005), uppdatering kommer på hösten 2017

Kommunförbundet har reviderat rekommendationen om koncerndirektiv från 1997. I det nya koncerndirektivet behandlas bland annat följande frågor mer ingående än tidigare:

 • koncerndirektivens rättsliga natur och hur de godkänns
 • kanalisering av koncernens verksamhet i enlighet med kommunens ägarpolitiska mål och verksamhetsstrategi
 • yttre villkor som upphandlingslagstiftningen ställer för koncernens verksamhet
 • centraliserade koncernfunktioner
 • granskning av och tillsyn över koncernen.

Rekommendationen tar upp de viktigaste frågor som måste beaktas när kommunen utarbetar ett koncerndirektiv. Liksom i den tidigare rekommendationen ges ingen färdig mall för koncerndirektiv.  Varje kommun utarbetar ett eget direktiv utifrån koncernens behov och situation. Som grund för rekommendationen har använts tidigare koncerndirektiv som utarbetats i kommunerna. Utöver koncerndirektivet har förbundet berett en rekommendation om riktlinjerna för kommunens ägarpolitik, som publiceras samtidigt som koncerndirektivet.

Rekommendationen om koncerndirektiv lämpar sig särskilt för dottersamfund som helt ägs av kommunen. När rekommendationen tillämpas på andra dottersamfund bör man ge akt på att likställighetsprincipen för samfundets ägare ska uppfyllas. I direktivet har i mån av möjlighet beaktats den pågående revideringen av lagen om aktiebolag. Också sådana särskilda krav på koncernledning som förutsätts för andra former av sammanslutningar har beaktats. Särskilt arbetsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens tjänstemannaledning har förtydligats. Innehållet i anvisningarna om koncernrapportering, om centraliserade koncernfunktioner och om granskning av och tillsyn över koncerner har reviderats och till vissa delar utvidgats betydligt.

Kommunförbundets styrelse godkände rekommendationen 8.6.2005.

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
 • finansiering
 • ekonomistyrning
 • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga