Koncernstyrning och ägarpolitik

Ägarpolitik

Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna drar upp ägarpolitiska riktlinjer som styr såväl kommunens eget ägande som kapitalplaceringar i dotter- och intresseorganisationer. Kommunernas och kommunkoncernens anläggningstillgångar och placeringar uppgår sammanlagt till 50 miljarder euro.

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Koncernstyrning 

Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet 

Ägarpolitik. 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Publikation

Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.
lateral-image-left
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga