Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Kostnader för kommunernas serviceproduktion 2014-2015

Last modified

Excel-filen innehåller kommunvisa uppgifter om nettokostnaderna för olika uppgifter år 2014 och 2015, samt motsvarande uppgifter landskapsvis, enligt ekonomisk region och enligt kommunstorlek för samtliga kommuner. De åländska kommunerna ingår inte i filen.

Källa: Statistikcentralen, Statistik över ekonomi och verksamhet

tags