Kostnadsberäkning

Fördelaktighetsjämförelser

kostnadberäkning

Fördelaktighetsjämförelser är en viktig komponent i kostnadsberäkningar. De kan göras mellan 

  • olika investeringar
  • investeringar, leasing och hyrning
  • egen verksamhet och köpta tjänster.

Vid investeringsberäkningar ska i allmänhet följande utgångsuppgifter beaktas:

  • anskaffningspri
  • driftskostnader
  • livslängd
  • restvärden
  • uppkomna vinster och/eller kostnadsbesparingar

och ränta på kapital som bundits till investesteringar. Också kvalitet borde beaktas i jämförelsekalkyler. 

tags