Kostnadsberäkning

Handbok i kostnadsberäkning för kommuner och samkommuner

Kommunerna och samkommunerna behöver jämförbar, tillförlitlig och transparent information om kostnaderna för sin verksamhet. För att kommunerna och samkommunerna ska kunna konkurrensutsätta tjänster, förbättra produktiviteten och införa beställar-utförarmodellen måste de produktifiera tjänsterna, utreda självkostnadsvärdet och göra fördelaktighetsjämförelser mellan olika alternativa verksamhetsformer och investeringar.

Handboken i kostnadsberäkning ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler. Till publikationen hör också Excel-formulär för olika slags beräkningar. 

tags
Momshandbok för kommuner och samkommuner

På finska: Kommunförbundets publikation: Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.
lateral-image-left