Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Löner och socialskyddsavgifter

Last modified

​Innehållet i nedanstående PowerPoint-presentation: 

  • Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2014-2018
  • Utvecklingen av den kommunala sektorns lönesumma 2010-2017
tags