Kommunalekonomisk statistik - Tabeller i PowerPoint -format

Resultaträkning och finansieringsanalys

Last modified

Kommunernas och samkommunernas sammanräknade resultaträkning och finansieringsanalys för åren 2014-2017.

Källa: Åren 2014-2015 Statistikcentralen

Uppskattningarna för åren 2016-2017 FM

tags