Kommunalekonomisk statistik - Kommunernas bokslut

Resultaträkningar och finansieringsanalyser 2005-2013

Last modified

Filerna innehåller kommunernas, samkommunernas samt deras sammanräknade resultaträkningar och finansieringsanalyser för åren 2005-2013. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens Statistik över ekonomi och verksamhet. Kommunernas och samkommunernas inbördes poster har eliminerats så att i kalkylerna för kommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från övriga kommuner, i kalkylerna för samkommunerna har eliminerats försäljningsinkomster från andra samkommuner och i kalkylerna för hela kommunsektorn har dessutom eliminerats samkommunernas försäljningsinkomster av kommuner och kommunernas försäljningsinkomster av samkommuner.

tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga