Revision och kontroll

kontroll

Kontrollen över kommunens verksamhet och ekonomi består av extern och intern kontroll. Till den externa kontrollen hör revisionsnämndens utvärdering och den lagstadgade revisionen. Intern kontroll ingår i den dagliga ledningen av verksamheten, där ledningen kan använda den interna revisionen som stöd.

Den externa kontrollen är oberoende av kommunens operativa ledning, medan den interna kontrollen utgör en del av den fortlöpande ledningen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

Revisionsnämnd 

Revision

Intern kontroll och riskhantering

Mer information på webben:

tags
Marja-Liisa Ylitalo

Förnamn
Marja-Liisa
Efternamn
Ylitalo
sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2083
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga