Revision och kontroll - Revision

Revisionstillsyn och examina

Tillsynen över revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin överfördes 1.1.2016 från Finansministeriet till Patent- och registerstyrelsen. OFR-nämndens verksamhet upphörde 31.12.2015.

På Patent- och registerstyrelsens webbplats, https://www.prh.fi/sv/revisionstillsyn.html finns information om bl. a.:

  • revisorsregistret
  • examina:
    • GR-examen (grundexamen för revisorer)
    • CGR-examen
    • OFR-examen och
  • annan aktuell information som gäller revisionsområdet.
tags