Skattefrågor - Kommunernas skatteprocentsatser

Kommunernas inkomstskatte- och fastighetsskattesatser 2017

Filen innehåller uppgifter om inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna 2017 och förändringar jämfört med föregående år. Uppgifterna presenteras kommunvis, landskapsvis och enligt kommunstorlek.

Källa: Kommunförbundets förfrågan.

 

Läs mer på Kommunförbundets webbplats:

tags