Skattefrågor - Mervärdesbeskattning

Momssatserna ändrades 1.1.2013

Vid ingången av 2013 skedde det många förändringar i mervärdesbeskattningen.Skatteförvaltningen har uppdaterat sina anvisningar och preciserat sina tidigare tolkningar.

​Lagändringen stadfästes 30.11.2012 och höjningen av momssatserna trädde ikraft 1.1.2013. I enlighet med lagen höjdes alla momssatser med en procentenhet vid ingången av år 2013.

De nya momssatserna är följande:

  • 24 %: allmän momssats
  • 14 %: livsmedel, foder samt restaurang- och cateringtjänster
  • 10 %: böcker, prenumerationer på tidningar och tidskrifter, läkemedel, idrottstjänster, persontransporter, inkvarteringstjänster, ersättningar för televisions- och radioverksamhet, kultur- och underhållningsevenemang, en upphovsmans försäljning av konstverk, import av konstverk samt upphovsrättsersättningar till upphovsrättsorganisationer.

Skatten på försäkringspremier höjs i enlighet med den allmänna momssatsen till 24 procent.

På Skatteförvaltningens webbsidor finns anvisningar om olika situationer som förändringarna i momssatserna kan medföra.

 

Mer information på webben:

 

 

tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga
Jukka Hakola

Förnamn
Jukka
Efternamn
Hakola
Utvecklingschef, skattefrågor

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2086
Ansvarsområden
  • skattefrågor
  • skatteprognoser
  • finansiering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi