Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2017

statsandelar

Besluten om statsandelsfinansieringen för år 2017 gjordes den 30.12.2016. År 2017 beviljas kommunerna statsandelar för sammanlagt 8 502 miljoner euro.

Kommunförbundet publicerade de första kommunvisa preliminära statsandelsberäkningarna för år 2017 i samband med FCG:S utbildningstillfälle ”Talous ja veroennustepäivät” den 22.4.2016. Beräkningarna uppdaterades sedan i juni, augusti, september och november. Kalkyleringsmodellen för år 2017 publicerades den 11.10.2016.

De viktigaste ändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering för år 2017 beror på konkurrenskraftsavtalets ikraftträdande (-349 miljoner euro), kompenseringen för skattebortfallet (+395 miljoner euro) samt överförandet av administrationen och betalningen av det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA i början av år 2017 (-331 miljoner euro).

Vid uppskattandet av kommunens statsandelar ska man beakta statsandelssystemets båda delar: Statsandelar för kommunal basservice samt statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet. I samband med betalning en av statsandelarna beaktas även hemkommunsersättningsutgifterna och -inkomsterna. 

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

Mer information på webben:

tags

Kalkyleringsmodell 2017

Statsandelen för kommunal basservice 2017

Utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 2017

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2017

Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga