Statsandelar

Statsandelsberäkningar

statsandelar

Statsandelarna betalas till kommunerna och övriga mottagare som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas.

Här behandlas följande uppgiftshelheter:

tags
vos2018

Statsandelarna 2018

narrow
vos2017

Statsandelarna 2017

narrow

Statsandelarna 2016

Statsandelarna 2015

Statsandelarna 2014

Statsandelarna 2013

vos

Kommunernas kalkylerade statsandelar 1997-2009

lateral-image-left