Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Statsandelarna 2018

Maaseutumaisema

Kommunförbundet publicerade sina första kommunvisa preliminära beräkningar av statsandelarna för år 2018 vid FCG:s ekonomi- och skatteprognosdagar 11.5.2017. Beräkningarna uppdateras i juni, september och november. Kalkyleringsmodellen för statsandelarna blir klar hösten 2017. 

De slutliga besluten om statsandelsfinansieringen år 2018 fattas i slutet av december 2017.

De största förändringarna i kommunernas statsandelsfinansiering år 2018 beror på konkurrenskraftsavtalet (121 mn euro, dvs. -22 €/inv.).

När statsandelen uppskattas bör man beakta båda delarna i det tudelade systemet, dvs. statsandelen för kommunal basservice och statsandelen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. I betalningen av statsandelen beaktas också utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna.

Aktuellt:

tags
Benjamin Strandberg

Förnamn
Benjamin
Efternamn
Strandberg
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2082
Mobiltelefon
+358 50 594 0603
Ansvarsområden
  • finansiering
  • ekonomistyrning
  • andra assisterande upppgifter
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga