Vård- och landskapsreformen

Förändringsstöd

Last modified

Kommunförbundet stöder kommunerna och regionerna i planeringen och genomförandet av landskapsreformen genom att gratis och smidigt erbjuda sakkunnigråd.

Syftet med rådgivningen är att i olika skeden av reformen stödja kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar reformerna och att förbättra dialogen mellan kommunerna, regionerna och staten.

Målet med stödet är också att lyfta fram och söka svar på hur samarbetsprocesserna och bildandet av samkommuner framskrider och hurdana problem som uppstår i arbetet med att bilda organisationer och inleda verksamhet.

Rådgivningstjänst

Kommunförbundet stöder kommunerna, samkommunerna, regionerna och de projektorganisationer som planerar social- och hälsovårdstjänsterna i planerings-, utrednings-, berednings- och genomförandeskedet.

Begäran och frågor om stöd kan skickas till adressen reformfragor@kommunforbundet.fi

På sidorna sammanställs frågor och svar i en databank. Tjänsten erbjuds av Finlands Kommunförbund och  social- och hälsovårdsministeriet.

Handledning

Kommunförbundet publicerar sina råd på webben indelade i olika temaområden.

Reformkliniker

Kommunförbundets sakkunniga och representanter för ministerierna svarar på frågor om landskapsreformen, framtidens kommuner och social- och hälsovårdstjänster på webbmottagningen Reformkliniken. Titta på Reformklinikerna i direkt sändning i Kunta.tv vid tidpunkter som meddelas separat.​

Andra former av förändringsstöd

Kommunförbundet främjar nätverkande mellan beredarna av vårdreformen. Avsikten med nätverkandet är att få till stånd en ökad dialog mellan kommunerna, regionerna och staten.

Kommunförbundet ordnar också regionala och nationella seminarier för dem som bereder reformerna.

Läs mer om beredningen av social- och hälsovårdstjänsterna på sidan om beredningsläget​. På sidan finns också centrala uppgifter om de regionala beredarna.

Mer info på finska​.

tags
Palvelusähköposti muutostuki

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
muutostuki
reformfragor@kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Palvelusähköpostit
Tilläggsinformation

Förnamn
Lauri
Efternamn
Lamminmaki
Relationsdiretör

Kontaktinformation
Ansvarsområden
  • Stöder kommunerna i vård- och landskapsreformen och ansvarar för utvecklingen och samordningen av Kommunförbundets kundarbete.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Förbundets ledning
Antti Kuopila

Förnamn
Antti
Efternamn
Kuopila
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2754
Ansvarsområden
  • kommunsamarbete, samarbetsområdena
  • förändringsstöd för kommunreformen
  • nätverket för regionala centralorter
  • beställar -utförarkonceptet
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunutveckling, demokrati och ledarskap
Team
Kuntamuutostiimi
Johanna Viita

Förnamn
Johanna
Efternamn
Viita

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2521
Ansvarsområden
  • intressebevakning för landskapen
  • landskapsdirektörernas månadsmöten
  • ordförandekonferenser för landskapsförbunden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Regioner och näringar