Informationsutbildning

Koulutus

Finlands Kommunförbund och Kommunförbundets dotterbolag FCG Consulting Group arrangerar i samarbete informationsutbildning för kommunernas sakkunniga, kommunikationsansvariga, ledning och förtroendevalda.

I FCG:s utbildningsprogram ingår bland annat ett tredelat informationsutbildningsprogram för kommunen och ett flertal kurser i webbkommunikation och dokumentskrivning. Därtill erbjuds också skräddarsydda kurser till exempel i god kommunal kommunikationspraxis och i kriskommunikation.

Om du är intresserad av informationsutbildning för en viss kommun, kontakta:

 

Jari Seppälä, Sakkunnig i kommunikation, Finlands Kommunförbund

tfn 09 771 2010, 050 667 43, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi
 

Taina Karhu, utbildningschef, Finnish Consulting Group Ab,

tfn 09 010 409 2407, 050 301 9169, fornamn.efternamn@fcg.fi

 

tags