Indrivning

Offentligrättsliga fordringar

Typiska offentligrättsliga avgifter i kommunen är t.ex.

 • klientavgifter för social- och hälsovård
 • avfallsavgifter och
 • olika läroanstatsavgifter

Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) gäller utmätning av offentliga fordringar, grundbesvär, avbrytande av verkställighet samt preskription.

Hur borgenären, dvs. kommunen,

 • själv kan driva in en offentlig fordran,
 • utföra kvittning eller
 • ge uppdrag som gäller indrivning av en offentlig fordran,

föreskrivs i annan lagstiftning. Hänvisningen till annan lagstiftning gäller förutom lagen om skatteuppbörd (769/2016) också lagen om indrivning av fordringar (513/1999), som i egenskap av allmän lag tillämpas på indrivning.
 

Se också

Privaträttsliga fordringar

Mer på webben

Lag om verkställighet av skatter och avgifter (15.6.2007/706)
FINLEX

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
civilrättsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Joonas Jännäri

Förnamn
Joonas
Efternamn
Jännäri
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2454
Mobiltelefon
+358 40 834 3036
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning
 • bolagsrätt
 • avtal om byggnadsentreprenad
 • IT-avtal
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens civilrättsjurister; Kommunförbundets jurister