Avgörande av Riksdagens justitieombudsman

Ojämlik behandling på basis av hemort är diskriminering

Enligt ett avgörande av Riksdagens justitieombudsman (EOAK/4122/2016) har kommunerna efter att diskrimineringslagen trädde i kraft inte möjlighet att särbehandla andra kommuners invånare när de fastställer hälsocentralavgifter. Avgörandet, som är daterat 26.10.2017, gällde ett klagomål över Helsingfors stads praxis att ta ut en avgift av andra än stadens invånare för läkarbesök på hälsocentralen. Helsingfors tar inte ut någon sådan avgift av sina egna invånare.

Justitieombudsmannen hänvisade i sitt avgörande till 48 § i hälso- och sjukvårdslagen, som föreskriver att en person kan välja hälsocentralstjänster i vilken kommun som helst. Vårdansvaret överförs då till den valda kommunens hälsocentral.

Enligt justitieombudsmannen är ojämlik behandling på basis av hemort att betrakta som diskriminering ”på grund av någon annan omständighet som gäller den enskilde som person” enligt 8 § i diskrimineringslagen. Justitieombudsmannen ansåg också att det även är fråga om direkt diskriminering enligt 10 § i diskrimineringslagen, eftersom invånare från andra kommuner ”behandlas på ett ofördelaktigare sätt än någon annan har behandlats, behandlas eller skulle behandlas i en jämförbar situation”.

När invånare från andra kommuner med stöd av valfriheten använder tjänster vid Helsingfors hälsocentral, som fått ansvaret för deras vård, kan deras ställning enligt justitieombudsmannen jämföras med stadens egna invånare.

Läs mer

Text: Kai Ketelimäki, jurist

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Kai Ketelimäki

Förnamn
Kai
Efternamn
Ketelimäki
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2088
Ansvarsområden
  • kommunallagen
  • kommunalt beslutsfattande
  • processen för ändringssökande
  • offentlighet och dataskydd
  • markanvändning och byggande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden