Val

Kommunalval

Last modified
valtuuston kokous

Kommunalval hålls vart fjärde år den tredje söndagen i april. Följande kommunalval förrättas 9.4.2017.

​Föregående kommunalval i fastlandskommunerna förrättades 28.10.2012. De nyinvalda fullmäktigeledamöterna inledde sin mandatperiod 1.1.2013.

På Åland förrättades föregående kommunalval i oktober 2015. Av alla röstberättigade röstade 67,4 procent. 

Lagstiftning

Den första lagen om kommunalval utfärdades 1917 och det första kommunalvalet hölls året därpå. Den viktigaste lagen är numera vallagen (714/1998) där bestämmelser om alla val har samlats.

Också kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunalval, bl.a. om antalet fullmäktigeledamöter, rösträtt och valbarhet till fullmäktige.
 

Läs mer

Cirkulär

 

Mer på webben

tags

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Tarja Krakau

Tarja Krakau
Tarja
Krakau
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Telefonnummer
+358 9 771 2592

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki
Riitta
Myllymäki
ledande jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Telefonnummer
+358 9 771 2463

Päivi Kurikka

Päivi Kurikka
Päivi
Kurikka
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
 • politisk ledning i kommunerna
Telefonnummer
+358 9 771 2509

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
Forskningschef
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Telefonnummer
+358 9 771 2504