Offentlighet och dataskydd

Last modified
kaksi henkilöä katsoo materiaalia

Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i lagstiftningen om offentlighet och personuppgifter. Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem, medan personuppgiftslagen gäller behandlingen av personuppgifter och personregister. I maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Frågor om offentlighet och dataskydd hör till de vanligaste frågorna som ställs till Kommunförbundet juridiska enhet.

Offentlighetslagen och personuppgiftslagen reglerar öppenheten i kommunernas verksamhet. Offentlighetslagen gäller uppgifter i myndigheternas handlingar och behandlingen av dem, medan personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning gäller behandlingen av personuppgifter och personregister.

Offentlighetslagen bygger på principen om offentlighet i grundlagen. Enligt denna princip är myndigheternas handlingar offentliga senast när de är klara, utom handlingar som med stöd av lag är sekretessbelagda.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar. I offentlighetslagen preciseras till vilka delar myndighetshandlingar är offentliga. En utomstående har inte tillgång till hemliga handlingar utan tillstånd eller fullmakt.

Personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning bygger på integritetsskyddet. Personuppgifter får behandlas och personregister får upprättas, men för behandling av personuppgifter behövs alltid laglig grund. Uppgifter ur ett personregister får inte alltid lämnas ut till en utomstående, även om uppgifterna är offentliga.

Läs mer

Behandling av sekretessbelagda handlingar och personuppgifter
Kommunförbundets cirkulär 10/80/2008, Taisto Ahvenainen, 7.3.2008

Ändringarna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet träder i kraft 1.10.2005
Kommunförbundets cirkulär 19/80/2005, Taisto Ahvenainen, 16.9.2005

Handbok för kommunens kommunikation
Anvisningar om kommunikation och marknadsföring till kommuner och organisationer som producerar kommunala tjänster. Kommunförbundet, 2016

Mer på webben

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 
FINLEX

Personuppgiftslag 22.4.1999/523 
FINLEX

EU:s dataskyddsförordning 
europa.eu

tags

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Tarja Krakau

Tarja Krakau
Tarja
Krakau
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Telefonnummer
+358 9 771 2592

Ida Sulin

Ida Sulin
Ida
Sulin
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Telefonnummer
+358 9 771 2467

Susanna Ijäs

Susanna Ijäs
Susanna
Ijäs
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Telefonnummer
+358 9 771 2097

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki
Riitta
Myllymäki
ledande jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Telefonnummer
+358 9 771 2463

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto
Saija
Haapalehto
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Telefonnummer
+358 9 771 2308