Offentlighet och dataskydd

kaksi henkilöä katsoo materiaalia

Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i lagstiftningen om offentlighet och personuppgifter. Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem, medan personuppgiftslagen gäller behandlingen av personuppgifter och personregister. I maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Frågor om offentlighet och dataskydd hör till de vanligaste frågorna som ställs till Kommunförbundet juridiska enhet.

Offentlighetslagen och personuppgiftslagen reglerar öppenheten i kommunernas verksamhet. Offentlighetslagen gäller uppgifter i myndigheternas handlingar och behandlingen av dem, medan personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning gäller behandlingen av personuppgifter och personregister.

Offentlighetslagen bygger på principen om offentlighet i grundlagen. Enligt denna princip är myndigheternas handlingar offentliga senast när de är klara, utom handlingar som med stöd av lag är sekretessbelagda.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar. I offentlighetslagen preciseras till vilka delar myndighetshandlingar är offentliga. En utomstående har inte tillgång till hemliga handlingar utan tillstånd eller fullmakt.

Personuppgiftslagen och EU:s dataskyddsförordning bygger på integritetsskyddet. Personuppgifter får behandlas och personregister får upprättas, men för behandling av personuppgifter behövs alltid laglig grund. Uppgifter ur ett personregister får inte alltid lämnas ut till en utomstående, även om uppgifterna är offentliga.

Läs mer

Mer på webben

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Servicepost
Tarja Krakau

Förnamn
Tarja
Efternamn
Krakau
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2592
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
teamledare, svenska teamet

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Mobiltelefon
+358 50 563 3023
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Svenska teamet
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister