Indrivning

Preskription av en fordran

Last modified

Lagen om preskription av fordran (728/2003), dvs. preskriptionslagen, är en sekundär allmän lag vars tillämpning begränsas av speciallagstiftning.

Utöver preskription av penningskulder gäller lagen också andra förpliktelser i fråga om pengar, varor, tjänster och andra prestationer. Till denna del avviker lagen från räntelagen, som bara gäller penningfordringar.

För tillämpningen av preskriptionslagen har det ingen betydelse om skulden uppstått på basis av ett avtal eller direkt med stöd av lagen. Den allmänna preskriptionstiden är tre år. I preskriptionslagen föreskrivs om hur preskriptionstiden kan avbrytas.

I fråga om kommunernas fordringar gäller preskriptionslagen privaträttsliga fordringar och skyldigheter. Tillämpningsbestämmelsen i 1 § i lagen är utformad så att 2 mom. i paragrafen anger undantag från lagens allmängiltighet.

tags

Palvelusähköposti siviililakimiehet

Palvelusähköposti siviililakimiehet
Palvelusähköposti
siviililakimiehet
civilrattsjuristerna[at]kommunforbundet.fi
Ansvarsområden
 • Servicepost civilrättsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • civilrattsjuristerna@kommunforbundet.fi

Joonas Jännäri

Joonas Jännäri
Joonas
Jännäri
jurist
Ansvarsområden
 • avtalsrätt
 • skadeståndsrätt
 • indrivning
 • bolagsrätt
 • avtal om byggnadsentreprenad
 • IT-avtal
 • rekommendationsavtal om upphovsrättsersättningar
Telefonnummer
+358 9 771 2454