Val

Riksdagsvalet

Last modified

Vid riksdagsvalet väljs 200 riksdagsledamöter från olika valkretsar. Antalet ledamöter varierar enligt invånarantalet i respektive valkrets. I Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot. 

Föregående riksdagsval förrättades 19.4.2015. 

Kommunförbundet skickade ett cirkulär till kommunernas registraturer i oktober 2014. I cirkuläret (till höger) behandlas centrala frågor om riksdagsvalet ur kommunernas synvinkel.

Läs mer

Riksdagsval år 2015
Kommunförbundets cirkulär 14/80/2014, Heikki Harjula, 30.10.2014 

Mer på webben 

tags

Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Palvelusähköposti hallintolakimiehet
Palvelusähköposti
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Tarja Krakau

Tarja Krakau
Tarja
Krakau
jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Telefonnummer
+358 9 771 2592

Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki
Riitta
Myllymäki
ledande jurist
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Telefonnummer
+358 9 771 2463

Päivi Kurikka

Päivi Kurikka
Päivi
Kurikka
Sakkunnig
Ansvarsområden
 • kommunal demokrati och kommuninvånarnas delaktighet
 • politisk ledning i kommunerna
Telefonnummer
+358 9 771 2509

Marianne Pekola-Sjöblom

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne
Pekola-Sjöblom
Forskningschef
Ansvarsområden
 • foskningsprogrammet för utvärdering av strukturreformen - ARTTU (programchef)
 • publikationsserien ACTA
 • kommunal demokrati och invånarundersökningar
 • nordisk jämförelser
Telefonnummer
+358 9 771 2504